Slike kolonija - 1,4 Mb - NOVO!!!
Bakterije
- 44 Kb
Gljive
- 16 Kb
Paraziti
- 24 Kb

Patologija
- 107 Kb - Skriptica o više poglavlja koja su gadna Patologija - 796 Kb - Skriptica prof. Križanca - KOŽA
Patologija
- 32 Kb - Opis preparata - SUPER!
Patologija
- 233 Kb - Ključne riječi
Patologija
- 72 Kb - Pitanja za usmeni
Patologija
- 4,58 Mb - makroskopske slike P1 preparata
Patologija
- 8,83 Mb - makroskopske slike P2 preparata
Patologija
- link na virtualnu obdukciju (totalno cool!!!)
Patologija
- Maligne promjene limfoidne i mijeloidne loze

Patofiziologija
- skriptice s odgovorima na dio pitanja za usmeni