Infekti - studentska skripta by Igor - NOVO!!!

Power point prezentacije s kliničke farmakologije (prof.dr.sc. Francetić) :
Analgetici

Izbor optimalnog lijeka
Nuspojave i interakcije
Primjena antimikrobnih lijekova
Sadržaj liječničke torbe
Utjecaj bolesti na farmakokinetiku i farmakodinamiku lijekova

Anamneza i status -
studentski uradak - .pdf format

Power point prezentacije i skripta od prof.dr.sc. Labara:
Anemije1

Anemije2

Anemije3

Aplastična anemija

Anemije-biokemija

Hematologija

Akutne leukemije

Limfoproliferacije

Šok
- predavanje prof.dr.sc. Gašparovica
Akutna otrovanja - predavanje prof.dr.sc. Gašparovica

EKG - on line skripta by Marko Vlašić
EKG -
vodič za čitanje i razumijevanje - 212 Kb

Derma -
studentska skripta by Igor - NOVO
!!!
Dermatologija
- 175 Kb
Online atlas iz dermatologije
- link

Neurologija
- 62 Kb
Neurologija - bilješke za pismeni - NOVO
!!!

Nuklearna -
studentska skripta by Igor - NOVO
!!!
Nuklearna medicina
- 45 Kb

Catalog of Clinical Images - slike klinickih prezentacija bolesti

Radiologija na webu
- popis dobrih radioloških linkova
Radiologija - pluća i prijelomi kostiju (dr. Sjekavica)
Radiologija - kardiovaskularni susrav predavanje - NOVO!!!
Radiologija - Osteologija predavanje- NOVO
!!!
Radiologija -PLUCA predavanje
- NOVO!!!

Zahvaljujemo predavačima i studentima i ostalima na ustupljenim izvorima