ostalo

J - val
Pjesma - Bijah i ja jednom homeotermni organizam, živi ekvilibrijum, homeostatski mehanizam...(H.H)
Dekompenzirani ja
Pjesma - Otkad si ušla u polje percepcije mojeU štapicima i cunjicima se sve veci impulsi broje...(H.H)